Hulp bij rijangst

Privacyverklaring Rijschool De Graven

Welkom op Hulpbijrijangst.nl. Hulpbijrijangst.nl is een website van Rijschool De Graven. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “Persoonsgegevens”), wanneer gebruik wordt gemaakt van onze website https://www.hulpbijrijangst.nl (hierna: de “Website”) en bij het verlenen van onze diensten (hierna: de “Diensten”). 

 

In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke Persoonsgegevens we van u verzamelen en voor welke doeleinden we dat doen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2020.

 

Uw privacy is voor ons van groot belang

Wij vinden een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. 

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Uw Persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een geldige grondslag is.
 • De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die Persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie, dataportabiliteit of verwijdering van uw bij ons verwerkte Persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij uw bezoek aan de Website en in het kader van onze Diensten allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

 

Als u vragen hebt, of meer informatie wil over wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die onderaan deze verklaring zijn vermeld.

 

Onze Diensten
In het kader van onze dienstverlening bieden we rijlessen aan. Ook kunnen we voor u examens reserveren bij het CBR. 

 

Om onze Diensten aan u te kunnen leveren, hebben we de volgende Persoonsgegevens nodig:

 

 • naam;

 • geboortedatum;

 • adres;

 • woonplaats;

 • telefoonnummer; en

 • e-mailadres.

We verwerken deze Persoonsgegevens omdat we deze nodig hebben om de Diensten aan u te leveren. Deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren de bovenstaande gegevens gedurende de overeenkomst die we met u hebben gesloten, plus een periode van 7 jaar daarna vanwege een wettelijke bewaartermijn.

 

Contactformulier
Via onze Website kunt u een contactformulier invullen om met ons in contact te komen. Hiervoor vragen wij uw naam en e-mailadres. 

 

Bij de verwerking van deze Persoonsgegevens hebben we een legitiem belang, omdat wij anders geen contact met u kunnen opnemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en 12 maanden daarna. Zo kunnen we de informatie er bij vervolgvragen makkelijk bij pakken.

 

Beveiliging

Beveiliging van Persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Onder meer nemen we de volgende beveiligingsmaatregelen:

 

 • een beveiligd intern netwerk; en

 • Persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen in een omgeving die (minimaal) is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan andere partijen dan de partijen genoemd in deze privacyverklaring, tenzij dit noodzakelijk is voor onze Diensten of als we dit wettelijk verplicht zijn. We zullen u informeren over welke partijen uw Persoonsgegevens van ons ontvangen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze Website of dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

U kunt onder meer:

 • uitleg krijgen over welke Persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage krijgen in de exacte Persoonsgegevens die we hebben;
 • uw recht op dataportabiliteit uitoefenen;
 • fouten laten corrigeren;
 • verouderde Persoonsgegevens laten verwijderen:
 • door u gegeven toestemming intrekken: en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van Persoonsgegevens.

Let op dat u bij het uitoefenen van deze rechten altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Rijschool De Graven
Gravenbos 9
2134LE Hoofddorp
+31 (0) 6 28 44 09 11
info@hulpbijrijangst.nl

Bas Verstraeten | Rijschool De Graven | info@hulpbijrijangst.nl | 06 28 44 09 11